Jaunumi
Jaunais G-Cem One
Jaunais G-Cem One - pašadhezīvs kompozīta bāzes cements
VIENĪGAIS īstais, kas visu atvieglo!

G-CEM ONE™ Pašadhezīvais sveķu cements

Duāli cietējošs, universāls, piemērots visa veida restaurāciju cementēšanai.
Arī venīriem, inlejām, onlejām, bet arī kroņiem/tiltiem un cementēšanai uz implanta abatmentiem.

G-CEM ONE ir patiesi universāls, tehniski mazjūtīgs cements ar augstu adhēzijas spēku
un izcilu pašcietēšanas spēju. Tas atvieglo it visas cementēšanas procedūras un nodrošina sirdsmieru un paredzamāku rezultātu. 

G-CEM ONE, pateicoties GC Touch Cure, ir izmantojams plašam indikāciju klāstam, tostarp sarežģītās klīniskās situācijās. 

  • Ja restaurācija ir retentīva - izmanto vienu pašu cementu, 
  • Ja nav retentīva - uz zoba aplicējams ir adhēziju pastiprinošs praimeris - Adhesive Enchancing Primer. Tas ietilpst sistēmā.

Nākotnē šis cements aizvietos G-CEM LINKACE