Zobārtniecības aprīkojums

     

       Zobārstniecības iekārtas 

          

         CAD/CAM

 Rentgeniekārtas

     

Dezinfekcija un Sterilizācija

Instrumenti

 

 

Endodontija, Implantoloģija un

Ķirurģija

 

Balināšana un profilakse

Mazais aprīkojums

Pacientu komunikācija 

 

Kabineta aprīkojums un apgaismojums 

 

 

Kompresori un atsūkšanas sistēmas

 

Laboratoriju aprīkojums