Noderīgi
Klīniskais gadījums, kurā tiek pielietota slānošanas tehnika izmantojot G-ænial A’CHORD kompozītmateriāla sistēmu